KQ87 600形(Ⅱ)集中・床下冷改用配管治具ステッカー
KQ88 600形(Ⅱ)集中・分散冷改用配管治具ステッカー